Huisregels


Als service voor onze klanten, hebben wij een aantal ‘huisregels’ opgesteld. Hiermee hopen we alles zo duidelijk mogelijk beschreven te hebben, zodat wij kunnen zorgen dat uw dansplezier voorop blijft staan. Wij raden u aan om deze huisregels goed door te nemen, voordat u zich inschrijft. Op het inschrijfformulier geeft u namelijk aan dat u de huisregels kent en u zich gedurende uw lidmaatschap daaraan zult houden.

Betaling

U betaalt uw contributie vooraf aan de maand waarin de lessen gevolgd gaan worden. Wij vragen u vriendelijk uw betaling in de laatste week van de maand, doch uiterlijk de eerste week van de nieuwe maand te voldoen. U kunt kiezen voor betaling aan de balie op onze hoofdlocatie. Dit kan contant of per pin. Uiteraard kunt u ook zelf uw bank opdracht geven om elke maand uw contributie over te maken. Onze bank gegevens vindt u op onze site.

In de tweede week van de lopende maand krijgt u een email wanneer de betaling onverhoopt nog niet heeft plaats gevonden. Wanneer de betaling na de mail en voor het begin van de nieuwe maand niet gedaan is, zijn we genoodzaakt om € 2,50 administratiekosten te berekenen. Zorg dus zelf voor een tijdige betaling en voorkom extra kosten!

Lessen

Als u onverhoopt een les mist, dan kunt u bij ons altijd een les inhalen. Dit kan eenzelfde soort les zijn, maar het mag ook een totaal andere les zijn. Meld u ten alle tijden af! Dit kan eenvoudig op onze site via de knop “Afmelden”. Dit is ook beschikbaar op mobiele apparaten. Bellen kan uiteraard ook op 010-435 22 31. Gemiste lessen waarvoor wij geen afmelding hebben ontvangen, kunnen niet ingehaald worden. Voor gemiste lessen buiten onze schuld om, vindt geen restitutie plaats. Lessen die door ons afgemeld worden door omstandigheden, mogen ten alle tijden ingehaald worden, maar ook hiervoor geldt dat u geen recht heeft op restitutie.

Toegang tot onze danszaal

Om hygiënische redenen mag u onze zaal niet met schoenen betreden waarmee u buiten op straat loopt. Onze docenten kunnen u vragen schoenen uit te trekken, waarvan het duidelijk is dat het geen ‘binnenschoenen’ zijn. Als u advies wilt over welke soort schoenen geschikt zijn voor onze dansvloer, dan kunnen de docenten u daar advies over geven.

U mag altijd een handdoek en/of een flesje water mee de zaal in nemen. Bij sommige lessen kan dat hard nodig zijn! Een flesje water kunt u ook aan de balie verkrijgen.

Inschrijven

Wanneer u zich wilt inschrijven, dan vragen wij u om een inschrijfformulier in te vullen. Dit vindt u op onze site, maar kan ook bij ons aan de balie of op de locatie waar u danst ingevuld worden. De persoonlijke gegevens die u invult, gebruiken wij alleen voor uw inschrijving, niet voor commerciële doeleinden. Ook worden deze gegevens niet aan derden verstrekt. Uw telefoonnummer en email adres gebruiken wij om u op de hoogte te stellen omtrent de lessen die u volgt.
Voor uw inschrijving betaalt u inschrijfkosten van € 12,50. Dit bedrag dient direct, doch uiterlijk voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan.

Opzeggen

Als u wilt opzeggen, kan dat alleen schriftelijk (per mail of op papier). U dient voor de 27e van de maand uw lidmaatschap op te zeggen. De opzegging geldt altijd vanaf de 1e van de daarna komende maand. De lopende maand mag u uiteraard blijven dansen, daar is immers voor betaald. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie en gemiste lessen die niet ingehaald zijn, komen te vervallen.

Verloren/gestolen goederen

Demi Point is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Het is toegestaan om items mee te nemen de zaal in, maar deze mogen de les niet hinderen. Telefoons dienen op stil te staan of uitgeschakeld te zijn. Als wij items vinden die herkenbaar van één van onze leden zijn, dan zullen wij contact zoeken en dragen wij er zorg voor. Andere items die wij vinden, worden in een gevonden voorwerpen mand gedaan. Als je iets mist, dan is dat de eerste plek om te zoeken. Dure elektronica (telefoon, iPod, ed.) zullen wij achter de receptie bewaren in verband met diefstal gevoeligheid.

Leden onder de 18

Voor alle leden onder de 18 geldt dat bij inschrijving naast de gegevens van het lid, ook de gegevens van tenminste één ouder bij ons bekend moet zijn. Het gaat dan tenminste om een naam, telefoonnummer en emailadres. Dit gebruiken wij in noodgevallen of in gevallen waarbij de ouders in kennis gesteld moeten worden.