Huisregels


Als service voor onze klanten, hebben wij een aantal ‘huisregels’ opgesteld. Hiermee hopen we alles zo duidelijk mogelijk beschreven te hebben, zodat wij kunnen zorgen dat uw dansplezier voorop blijft staan. Wij raden u aan om deze huisregels goed door te nemen, voordat u zich inschrijft. 

Betaling

U betaalt uw contributie vooraf aan de maand waarin de lessen gevolgd gaan worden. Wij vragen u vriendelijk uw betaling in de laatste week van de maand, doch uiterlijk de eerste week van de nieuwe maand te voldoen.

Lessen

Als u onverhoopt een les mist, dan kunt u bij ons altijd een les inhalen. Dit kan eenzelfde soort les zijn, maar het mag ook een totaal andere les zijn. Meld u ten alle tijden af! Dit kan eenvoudig op onze site via de knop “Afmelden”. Dit is ook beschikbaar op mobiele apparaten. Gemiste lessen waarvoor wij geen afmelding hebben ontvangen, kunnen niet ingehaald worden. Voor gemiste lessen buiten onze schuld om, vindt geen restitutie plaats. Lessen die door ons afgemeld worden door omstandigheden, mogen ten alle tijden ingehaald worden, maar ook hiervoor geldt dat u geen recht heeft op restitutie.

Toegang tot onze danszaal

Om hygiënische redenen mag u onze zaal niet met schoenen betreden waarmee u buiten op straat loopt. Onze docenten kunnen u vragen schoenen uit te trekken, waarvan het duidelijk is dat het geen ‘binnenschoenen’ zijn. Als u advies wilt over welke soort schoenen geschikt zijn voor onze dansvloer, dan kunnen de docenten u daar advies over geven.

U mag altijd een handdoek en/of een flesje water mee de zaal in nemen. Bij sommige lessen kan dat hard nodig zijn! 

Inschrijven

Wanneer u zich wilt inschrijven, dan vragen wij u om een inschrijfformulier in te vullen. De persoonlijke gegevens die u invult, gebruiken wij alleen voor uw inschrijving, niet voor commerciële doeleinden. Ook worden deze gegevens niet aan derden verstrekt. Uw telefoonnummer en email adres gebruiken wij om u op de hoogte te stellen omtrent de lessen die u volgt.
Voor uw inschrijving betaalt u inschrijfkosten van € 12,50. Dit bedrag dient direct, doch uiterlijk voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan.

Opzeggen

Als u wilt opzeggen, kan dat alleen schriftelijk per mail . U dient voor de 20e van de maand uw lidmaatschap op te zeggen. De opzegging geldt altijd vanaf de 1e van de daarna komende maand. De lopende maand mag u uiteraard blijven dansen, daar is immers voor betaald. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie en gemiste lessen die niet ingehaald zijn, komen te vervallen.

Verloren/gestolen goederen

Demi Point is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Het is toegestaan om items mee te nemen de zaal in, maar deze mogen de les niet hinderen. Telefoons dienen op stil te staan of uitgeschakeld te zijn. Als wij items vinden die herkenbaar van één van onze leden zijn, dan zullen wij contact zoeken en dragen wij er zorg voor. Andere items die wij vinden, worden in een gevonden voorwerpen mand gedaan. Als je iets mist, dan is dat de eerste plek om te zoeken. Dure elektronica (telefoon, iPod, ed.) zullen wij achter de receptie bewaren in verband met diefstal gevoeligheid.

Leden onder de 18

Voor alle leden onder de 18 geldt dat bij inschrijving naast de gegevens van het lid, ook de gegevens van tenminste één ouder bij ons bekend moet zijn. Het gaat dan tenminste om een naam, telefoonnummer en emailadres. Dit gebruiken wij in noodgevallen of in gevallen waarbij de ouders in kennis gesteld moeten worden.

Meld je aan voor een gratis proefles!

Dansstudio Demi Point

Wij maken dansen leuker in Rotterdam en Vlaardingen

info@demipoint.nl

ADRES DANSSCHOOL Rotterdam:
Demi Point
Vijverhofstraat 82/84
3032 SN Rotterdam

contact: info@demipoint.nl

ADRES DANSSCHOOL Vlaardingen:
Demi Point
Bleekstraat 70
3134 EB Vlaardingen

contact: info@demipoint.nl

KvK: 63481626
SNSBANK: NL66 SNSB 0772 7109 61
Demi Point

Kun je niet naar de les komen meld je dan af via de onderstaande knop

Afmelden

Belangrijke links

Algemene voorwaarden
Privacy/cookie-beleid

Copyright 2020 © Dansschool Demipoint, alle rechten voorbehouden.

Design by ZaanMarketing